DUO

Een onderwerp uitgevoerd in verschillende technieken, een spel tussen lijnen en kleuren.

een impressie van het gemeenteplein van Huldenberg